Documenten

Sportongeval

Wat doen bij een sport ongeval?

ongevallenaangifte.pdf

Attesten terugbetaling lidgeld via ziekenfonds

Als lid van een sportclub kan een deel van het lidgeld terugbetaald worden door uw ziekenfonds.


Wat moet u daarvoor doen?
U vult een van de onderstaande formulieren in van het ziekenfonds waarbij u aangesloten bent. Het ingevulde formulier bezorgt u aan onze secretaris, Ignace Devos. De secretaris zal het document vervolledigen en terugbezorgen. De speler kan dan het ingevulde document afgeven aan zijn ziekenfonds.


Aanvraagformulieren

CM: (www.cm.be)

Aanvraagformulier CM


BOND MOYSON: (www.socmut.be)

Aanvraagformulier BM


Onafhankelijk Ziekenfonds: (www.oz.be)

Aanvraagformulier OZ


Liberale Mutualiteiten:(www.liberalemutualiteit.be)

Aanvraagformulier LM